Voor het onderwijs

Geen artikelen op uw bestellijst

de Bibliotheek op school

De Bibliotheek op School voor Primair Onderwijs

De Bibliotheek op school (dBos) betekent structureel en meerjarig samenwerken aan verbetering van de taalvaardigheid, leesvaardigheid en informatievaardigheden van basisschoolleerlingen. Taalvaardigheid blijkt de bepalende factor voor schoolsucces! Het benutten dus van talent en potentieel. Uit onderzoek blijkt dat nog steeds 25% van de leerlingen met een leesachterstand van 2,5 jaar van de basisschool komt. Nieuwe inzichten in hoe kinderen leesplezier ontwikkelen en internationaal onderzoek over het leesniveau van Nederlandse kinderen laten er geen twijfel over bestaan: leesbevordering is niet vrijblijvend, het is onmisbaar in het curriculum van het basisonderwijs. De schoolbieb is voor kinderen vaak de belangrijkste bron van boeken. 

Kinderen die beter lezen, halen betere resultaten op school. Komen kinderen met een taalachterstand op school binnen, is het erg lastig deze aan het einde van de rit ingehaald te hebben. Woordenschatonderwijs levert maximaal 400-800 nieuwe woorden op per jaar, terwijl deze kinderen vaak meer dan 2000 woorden achterlopen. Door een gezamenlijke strategie op te stellen en bewezen diensten en programma’s van de bibliotheek te benutten, wordt de school omgevormd tot een ideale lees- en mediaomgeving waar aantoonbaar betere resultaten worden geboekt. Met de aanpak van De Bibliotheek op school kan iedere basisschool een volwaardige (digitale) schoolbibliotheek realiseren.

Resultaat:

  • Betere taal- en leesvaardigheden van kinderen betekenen hogere citoscores op taal, rekenen en wiskunde.
  • Betere informatievaardigheden van kinderen. Ze worden handiger in het zoeken naar informatie in boeken en op het internet en ze beoordelen de gevonden informatie beter.
  • Meer leesplezier.
  • Een stevige basis voor de verdere schoolcarrière van kinderen.
  • Inzicht in resultaten door de bijbehorende monitor.

Meten is weten
Een school die deelneemt aan de Monitor van de Bibliotheek op school wil doelgericht en opbrengstgericht samenwerken met de bibliotheek om de taalontwikkeling van de leerlingen te stimuleren. Dat gebeurt op basis van gegevens die in de Monitor worden verzameld over:

  • het leen- en leesgedrag van leerlingen
  • de leesmotivatie van leerlingen
  • het leesbevorderend gedrag van leerkrachten

Daarom werken we met een Monitor zodat activiteiten rondom lezen en mediawijsheid kunnen worden bijgestuurd en aangescherpt. De aanwezige toetsgegevens van de school verrijken we met de uitleengegevens van de bibliotheek. Kortom: meten is weten.

Samenwerking in praktijk
Er zijn in Nederland al honderden scholen begonnen met de Bibliotheek op school. Uit al deze ervaringen halen wij de best practices en zetten deze in voor onze scholen. In Uithoorn zijn we in 2014/2015 met dBos gestart op 8 scholen. De teams en leerlingen zijn erg enthousiast over de deze persoonlijke aanpak. Een leesmediaconsulent in de school geeft net dat zetje om gestructureerd met leesbevordering aan de slag te gaan. Scholen zijn expert op het gebied van onderwijs in lezen. Bibliotheken zijn expert als het gaat om leesbevordering en mediawijsheid. Door deze expertise samen te voegen leren ze van elkaar en krijgt de leerling het beste van beiden.

 

www.debibliotheekopschool.nl

Wil je informatie over de Bibliotheek op School op jouw school? Dat kan. Neem vrijblijvend contact op met Gertrude Hoogendoorn, 020 641 41 26 of g.hoogendoorn@debibliotheekamstelland.nl