Home »  
Tarieven
» Tarieven Primair Onderwijs

Abonnement PO, tarieven en spelregels, schooljaar 2016-2017

1. Flexibel èn aantrekkelijk abonnement - Primair Onderwijs

 • Voor de ongewijzigde prijs van € 50,- (ex. 6% BTW) met onder meer een adviesgesprek, een les voor één groep, 20 materialen 6 weken te leen en deelname aan de inspiratiesessie Boeken voor in je klas.

 • Heeft jouw school al een of meerdere abonnementen afgenomen in schooljaar 2015-2016? Dan lopen deze in principe gewoon door en kun je meteen je bestelling plaatsen in de webshop. Abonnementen worden op 1 augustus 2016 automatisch verlengd voor een jaar.

 • Opzeggen kan tot 1 juli 2016 door een e-mail te sturen naar: educatie@debibliotheekamstelland.nl.

 • Extra abonnementen - zoveel als je wilt inclusief alle voordelen - kunnen worden afgesloten via de webshop.

 • De leescoördinator op school weet meestal hoeveel abonnementen jullie hebben en je kunt altijd contact met ons hierover opnemen: 020-6414126 of educatie@debibliotheekamstelland.nl.

 • Om gebruik te maken van de lessen, activiteiten, diensten en collecties van de bibliotheek heb je minimaal één abonnement nodig.

 

Per abonnement heb je recht op:

 • Schoolpas voor 20 materialen, 6 weken te leen.
 • Deelname van 2 leerkrachten aan een Inspiratiesessie Boeken voor in je klas.
 • Geen administratiekosten voor het gratis lidmaatschap van leerlingen.
 • 1 adviesgesprek Leesplezier, Schoolbieb of Mediawijsheid van een uur.
 • Deelname aan een les voor één groep.
 • Toegang tot het bestellen van lessen, collecties en andere producten

 

Verlengen - opzeggen:
Het abonnement start elk jaar op 1 augustus voor het nieuwe schooljaar en wordt elk jaar automatisch verlengd. Wil je een abonnement opzeggen dan kan dat tot 1 juli van het lopende schooljaar door een email te sturen naar educatie@debibliotheekamstelland.nl.

De algemene voorwaarden van de Bibliotheek Amstelland zijn van toepassing op het genoemde abonnement.

 

2. Tarieven en spelregels

Primair onderwijs: schooljaar 2016-2017

  Prijs excl. BTW BTW
Abonnement Primair Onderwijs 2016-2017 € 50,00 6%
Schoolpas 20 materialen lezen, 6 weken inclusief  
Deelname 2 leerkrachten inspiratiesessie 'Boekintro per bouw' inclusief  
1 adviesgesprek Leesplezier, Schoolbieb of Mediawijsheid (1 uur) inclusief  
Deelname aan activiteit voor 1 groep inclusief  
Gratis lidmaatschap voor leerlingen* inclusief  

* Als de school een abonnement heeft kunnen alle leerlingen die nog geen lid zijn van de bibliotheek een gratis lidmaatschap krijgen. Zij betalen dan geen administratiekosten. De kinderen komen hiervoor zelf met hun ouder/verzorger naar de bibliotheek.

 

Collectie

BoekToer, dynamische aanvulling op de schoolbibliotheek            Prijs excl. BTW BTW
- Kort: (6 weken tarief per 40 boeken) € 42,50 6%
- Lang: (Schooljaar tarief per 40 boeken) € 130,00 6%

 

Kennis en inspiratie

   Prijs excl. BTW BTW
Cursus Open Boek tot Leescoördinator € 350,00 21%

Monitor - schoolbreed meetinstrument ten behoeve van
klimaat lezen en media in school                                                

€ 525,00 21%

Workshop/inspiratiesessie voor ouders of leerkrachten  (1 uur)

€ 100,00 21%
Ouderavond MediaWijs! € 200,00 * 21%
Advisering op maat Mediawijsheid/Schoolbieb/Leesplezier € 45,00 ** 21%

* per avond
** per uur

 

Activiteiten

  Prijs excl. BTW BTW
Activiteiten groep 1 t/m 8, per activiteit € 19,50* 21%
Schrijver in de groep op aanvraag **
Administratiekosten Schrijver in de groep                                    € 50,00 21%

* Tenzij anders vermeld bij aanschaf van activiteit in de webshop
** Honorarium schrijver via SSS BTW vrij

 

Spelregels Tarieven Primair Onderwijs

 • Telaatgeld na afloop uitleentermijn.
 • Boekvergoeding na twee herinneringen
 • Niet 24 uur van te voren les afgezegd kost € 47,50 excl. 21% BTW + eventueel gemaakte kosten, zoals aanschaf boeken, projecten, materialen.